Zaměstnání:

 • 2002-2005 sekundární lékař na oddělení všeobecné chirurgie Ústřední vojenské nemocnice v Praze
 • 2005-dosud hlavní pracovní poměr při úvazku 1,0 na Stomatologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze, oddělení maxilofaciální chirurgie, specializace na dentální implantologii a estetickou rehabilitaci pomocí obličejových epitéz kotvených na implantátech.
 • Od roku 2013 vedoucí lékař Implantologického centra Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

 

Členství v odborných společnostech

 • Česká stomatologická komora
 • Česká stomatochirurgická společnost
 • Společnost maxillofaciální chirurgie
 • European Association for Cranio-Maxilofacial Surgery
 • European Association for Osseointegration

 

Stáže

 • 8/2000 Taipei Medical College Hospital, Taiwan
 • Absolvent mnoha kurzů, přednášek a kongresů u nás i v zahraničí
 • Pravidelné studijní pobyty na Division of Prosthodontics, Restorative Dentistry, Periodontology and Implantology UNI Graz pod vedením prof. Martina Lorenzoniho, Otto Zuhra a Marca Hürzelera.
 • Pravidelné studijní pobyty na Degidi Dental Clinic Educational v Bologni u prof.Marca Degidiho, týkající se především okamžitého zavádění implantátů do extrakčních ran a zhotovování titanových konstrukcí můstků na implantátech svařovací metodou přímo v ústech pacienta

Ocenění:

 • Cena Alberta Schweitzera za lékařství za rok 2012
 • Výroční cena České anatomické společnosti za nejlepší publikaci roku 2012

Již několik let působí jako lektor řady tuzemských i slovenských školících programů.

Vybrané publikace:

Smooth muscle actin-expressing stromal fibroblasts in head and neck squamous cell carcinoma: Increased expression of galectin-1 and induction of poor-prognosis factors.

Valach J, Fík Z, Strnad H, Chovanec M, Plzák J, Cada Z, Szabo P, Sáchová J, Hroudová M, Urbanová M, Steffl M, Pačes J, Mazánek J, Vlček C, Betka J, Kaltner H, André S, Gabius HJ, Kodet R, Smetana K Jr, Gál P, Kolář M.

Int J Cancer. 2012

IF: 5,6 (2011)

Head and neck squamous cancer stromal fibroblasts produce growth factors influencing phenotype of normal human keratinocytes.

Strnad H, Lacina L, Kolár M, Cada Z, Vlcek C, Dvoránková B, Betka J, Plzák J, Chovanec M, Sáchová J, Valach J, Urbanová M, Smetana K Jr.

Histochem Cell Biol. 2010 .

IF: 3,3 (2009)

Loss of adhesion growth-regulatory galectin-9 from squamous cell epithelium in head and neck carcinomas

Zdeněk Fík, Jaroslav Valach, Martin Chovanec, Jiří Mazánek, Roman Kodet, Ondřej Kodet, Ruth Tachezy, Eva Foltynová, Sabine Andre´, Herbert Kaltner, Hans-Joachim Gabius, Karel Smetana Jr

J Oral Pathol Med. 2013 Feb;42(2):166-73.

IF: 2,2(2012)

Comparative analysis of production of IL-8 and CXCL-1 by normal and cancer stromal fibroblasts

P. Szabo, J. Valach, K, Smetana, Jr. , B. Dvořánková

Folia Biol (Praha). 2013;59(3):134-7.

IF: 1,4(2012)

Extracellular matrix of galectin-1-exposed dermal and tumor-associated fibroblasts favors growth of human umbilical vein endothelial cells in vitro: a short report.

Peržeľová V, Varinská L, Dvořánková B, Szabo P, Spurný P, Valach J, Mojžiš J, André S, Gabius HJ, Smetana K Jr, Gál P.

Anticancer Res. 2014 Aug;34(8):3991-6.

IF 1,8/2014/

Microarray analysis of serum mRNA in patients with head and neck squamous cell carcinoma at whole-genome scale.

Čapková M, Šáchová J, Strnad H, Kolář M, Hroudová M, Chovanec M, Čada Z, Šteffl M, Valach J, Kastner J, Vlček Č, Smetana K Jr, Plzák J.

Biomed Res Int. 2014;

IF 2,7/2014/