Vzdělávání

  • 2002 - ukončení studia na Lékařské fakultě v Hradci Králové a Vojenské lékařské akademii
  • 2007 - osvědčení odbornosti praktický zubní lékař parodontolog, vydávané Českou stomatologickou komorou

Zaměstnání:

  • 2002-2007 - vedoucí lékař stomatologického oddělení Generálního štábu České Republiky
  • od r. 2007 – soukromá stomatologická praxe v Praze 2

Členství v odborných společnostech

  • Česká stomatologická komora
  • Česká parodontologická společnost
  • Česká společnost pro využití laserů v medicíně